22 Angles 01.jpg

22 THIÊN THẦN/22 Angels

Thời lượng/Duration: 105 phút/105 minutes

Năm sản xuất/Production year: 2016

Thể loại/Genres: Chính kịch, lịch sử/Drama, history

Đạo diễn/Director: Miguel Bardem

Diễn viên/Cast: Pedro Casablanc, María Castro, Octavi Pujades, Carlos Santos, José Sospedrá, Fran Nortes, Javier Mejia

Kịch bản/Screenplay: Almudena de Arteaga & Alicia Luna

Giới hạn độ tuổi/Age restriction: Trên 13 tuổi (C13)

Quốc gia/Country: Tây Ban Nha/Spain

Tóm tắt phim

Bộ phim dựa trên những sự kiện có thật về đoàn thám hiểm do Bác sĩ Francisco Javier Balmis dẫn đầu đã mang vaccine đậu mùa đến châu Mỹ vào đầu thế kỷ 19. Trên con tàu chở đoàn thám hiểm, có 22 em nhỏ mang vaccine theo cơ chế truyền “tay sang tay”. Đồng hành cùng những đứa trẻ này là Isabel Cendal – quản lý một trại trẻ mồ côi tại A Coruña, người chịu trách nhiệm tìm kiếm “22 thiên thần” và chăm sóc chúng trong suốt cuộc hành trình. Một người phụ nữ trên một con tàu đầy những thùy thủ thô lỗ, nhưng may mắn vẫn nhận được sự hỗ trợ của những người đồng hành như bác sĩ Salvany, người hỗ trợ cho Balmis trong nhiệm vụ này.

Synopsis

Historical narrative of the expedition led by Spanish Doctor Francisco Javier Balmis that brought the smallpox vaccine to the Americas at the beginning of the 19th century. On the ship in which they undertake the journey there were 22 children, the carrier of the smallpox vaccine in an “arm to arm” way. Together with them there was also Isabel Cendal - the director of an orphanage in A Coruña, the person in charge of finding the “22 angels” and taking care of them throughout the entire journey. A woman on a ship full of rude sailors, but where there was also Dr. Salvany, assistant of Dr. Balmis.

z

z

Cookie Consent

We use necessary cookies to make this site work. We'd like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements, and remember your preferences. You can opt out of these additional cookies if you wish.